Навчально-практичний центр ВСП "Новокаховський коледж ТДАТУ"

Організація роботи навчально-практичного центру і його співпраця з іншими закладами освіти, виробничими і управлінськими структурами, фермерськими господарствами

• Робота навчально-практичного центру спрямована на проведення навчальної практики з спеціальних дисциплін;


• заїзд студентів в НПЦ відбувається за попередньо узгодженим графіком між центром і зацікавленими закладами освіти;
• навчальні заклади повинні попередньо забезпечити відповідну теоретичну підготовку студентів;
• керівниками груп студентів є викладачі спеціальних дисциплін;
• практичні заняття проводяться відповідно до програми практики:
• по завершенні практичного навчання проводиться екзамен або залікове тестування з використанням програм Test-line, MyTestXPro;
• курси підвищення кваліфікації для спеціалістів проводяться у строки, узгоджені з обласними і районними органами управліннями АПК.